táv

táv
kiállítás
2010.04.09.
- 2010.05.15.

megnyitó
2010.04.09.
19 óra

megnyitja
Szirtes János
performance
Rosa Menkman
és Failotron

 

FOLYAMATOK III. / ANIMÁCIÓK

Komoróczky Tamás
Rosa Menkman (NL)
Yves Netzhammer (CH)
Gigi Scaria (India)
Szabó Eszter
Waliczky Tamás

Animáció a képzőművészetben - 3D-szimuláció, animált rajz, elektronikus zaj és a megmozduló fotó

Kiállított művek


Waliczky Tamás: Marionett

számítógépen programozott animáció, 2007, 24'00"
animáció, rendezés: Waliczky Tamás
művészeti tanácsadó: Szepesi Anna
Spengler Katalin és Somlói Zsolt tulajdona


Yves Netzhammer: Sweet Wind in One’s Face (Arcot simogató édes szél)

videó / 3D animáció, 2004, 29'00"
képviselete: Galerie Anita Beckers, Frankfurt


Gigi Scaria: Amusement Park (Vidámpark)

videó / animált fénykép, 2009, 5'24”


Komoróczky Tamás: A Nothing Poem

videó / morfolt fényképek, 2009, 3'00"


Szabó Eszter: Emberek

videó / animált akvarell, 2009, 0'40" - 1'00"


Rosa Menkman: Radio Dada

videó / hibák eletronikus képekben

A Folyamatok III. kiállítás kurátorai:
Eike, Kozma Zsolt

top  

arrowA Folyamatok kiállítás-sorozaton belül minden alkalommal egycsatornás műveket mutatunk be; tavalyi Valós kép téma után idén az animációkat választottuk.

A kiállító művészekről és a munkákról

arrowBár az animációt rengetegen művelik, mint önálló műfajt, mi ezúttal a képzőművészeti megközelítésre helyezzük a hangsúlyt. A bemutatott művészek munkássága sokrétű, az animációt bizonyos témák feldolozására használják. Így az animációkban a művészek egyéni művészeti stratégiái tükröződnek, és gyakran a műfajban szokatlan megoldások keletkeznek. A Folyamatok III. / Animáció kiállításon belül a műfaj határait feszegető spektrumot mutatunk be: 3D-szimulációtól, animált rajzon, elektronikus zajon és tervzajzszerű mozgáson keresztül a megmozduló fotóig.

A 90-es évek eleje óta jórészt Németországban élő Waliczky Tamás (50) animációkat, installációkat, CD-ROM műveket, számítógépes munkákat készít. Művei, bár virtuális tereket mutatnak, a valós, fizikai térben zajló mozgások, történések leképeződései.
A Marionett témája a mozg(at)ás, a testre ható, olykor összeadódó, máskor egymásnak feszülő, egymást kioltó erők. Ahhoz, hogy az emberi test mozogjon, illetve a marionett mások által mozgatva megelevenedjen, a minden pillanatban jelen lévő gravitációnak kell ellenszegülni. Ha a Föld vonzereje a legerősebb, a test összeesik. Ennek látványa az ember számára viszont már szuggesztív, drámai erővel hat, mely jóval túlmutat a fizika törvényszerűségein.

Yves Netzhammer (40) témája is gyakran az emberi test. A svájci művész videóinstallációkat, diavetítéseket, animációkat, rajzokat készít. Építészetet és vizuális dizájnt tanult; az igen erős absztrakció, mely szinte geometriai formákra redukálja a figurát és környezetét, nem véletlenül az építészeti tervezőprogramok steril világát idézi meg. Az alapszínek és alapformák között mozgó testek azonban abszurd interakciókba bonyolódnak egymással, szürreális jeleneteket létrehozva. Yves Netzhammer a frankfurti Galerie Anita Beckers művésze.

Elvarázsolt táj, jelen esetben egy város látképe elevenedik meg Gigi Scaria (37) művén is. Galériánk indiai művésze számos műfajban alkot. Művészi meglátásai az emberi életről és annak körülményeiről filozofikusak, ironikusak, ugyanakkor oldottak és humorosak. Gigi Scariát galériánk képviselte idén márciusban a New York-i Voltán.

Az absztrakció és a redukció egy másik lehetséges végpontjához közelít Komoróczky Tamás (46) videója. A Berlinben és Budapesten élő művészt az utóbbi időben a semmi filozofikus témája foglalkoztatja, melynek igen szuggesztív megfogalmazása a művész semmibe révedő morfolt portréja. A torzított képek alatt egy torzított hang az internetről letöltett amatőr verseket olvas fel.

Jóval hétköznapibbak a Szabó Eszter (30) által megjelenített embertípusok. Animációi tradicionális festészeti technikákra – jelen esetben az akvarellre – épülnek. A nagyon érzékeny, precíz megfigyeléseket rögzítő festmények adaptálása a digitális technológia világába létrehoz egyfajta feszültséget, melyet a művész ügyesen aknáz ki; a manuális, elmosódott, szinte lírai hangulatú szín- és vonalrendszer találkozik a digitalizált, így tökéletesen ismétlődő gesztusokkal. Nem idegen tőle a humor és az irónia sem. A most bemutatott Emberek sorozat tavaly nagy sikert aratott a párizsi FIAC nemzetközi művészeti vásáron.

Teljes mértékben a technológiára épít Rosa Menkman holland VJ, aki a digitális technika pillanatnyi megcsúszásaira, hibáira vadászik, melyeket kiemelve eredeti környezetükből önálló jelekké, művekké alakít. A hibák részben véletlenek, részben szándékosan előidézettek. Rosa Menkman „gépi költészetnek", illetve "digitális hibaművészetnek" nevezi munkáit.

Szöveg: Berg Andrea

A kiállítás támogatói

PRK Partners / Bellák és Társai Ügyvédi Iroda NKA
Kerekes Zoltán    Visus Grafika

Külön köszönet:
Spengler Katalin, Somlói Zsolt, Anita Beckers