táv

kiállítás
2009.03.20.
- 2009.05.22.

megnyitó
2008.03.20.
19 óra

megnyitja
Catherine Jozsa
a brüsszeli Jozsa Galéria vezetője


Folyamatok II : Valós kép

művészvideók


Aggtelek: 1e Ensayo Escultórico
(First Performing the Scenography)
,
15’00”, 2008


Olga Kisseleva: My Self Portrait –
Red Flag Factory
,
13’15’’, 2003


Koronczi Endre: katt,
2008


Révész László László: PR,
10’00", 2009


Caspar Stracke (USA/DE): Doppel,
2004


Szacsva y Pál: Magasabbra a tetőt,
15’00”, 2008
Aggtelek

Az Aggtelek csoport Xandro Vallés és Gemma Perales fiatal spanyol művészek duója. Barcelonában élnek és dolgoznak.

Performanszaik során – ha úgy tetszik, duettjeikben – a folyamatos munkálkodás közben a káoszból a rendezettség fázisain át újabb káoszba tartó tevékenység eredményeképpen tárgyak, szobrok, eszközök, építmények születnek kartonból, csomagolóanyagokból, ragasztószalagból, festékből.

A tárgyak és a tér átalakulása, felbomlása, újrarendeződése és újbóli átalakulása végetérhetetlen folyamatot alkot, s az esetleg létrejövő és megmaradó tárgy csupán melléktermék, a hangsúly a folyamaton, annak rögzítésén, dokumentálásán van. Az Aggtelek esetében a lényeges elem a tevékenységről megszülető videó.

további információ: Jozsa Gallery, Brüsszel

top  


Olga Kisseleva

A Szentpétervári egyetemen diplomázott, s a 90-es évek eleje óta Párizsban él és dolgozik, tanszékvezető professzor a Sorbonne-on.

Aktuális témákra és klasszikus kérdésekre kortárs kontextusban reflektáló munkáiban és projektjeiben központi elem a néző részvétele. Művészi munkái videók, installációk, performanszok, public-art művek és interaktív munkák.

Az itt kiállított munkában a kamera személytelenné vált tekintete közvetíti a nézői pillantást, s a pillantás tárgyává vált individuumok a szerintük elvárt képhez idomulnak.

további információ: Jozsa Gallery, Brüsszel
weboldal: http://kisseleva.free.fr

top  


Koronczi Endre

1968-ban született Budapest,
Budapesten él és dolgozik.

Videóinstallációiban és fotóiban alapvető kérdések mély rétegeit tárja fel gyakran saját személyén keresztül látványosan és egyúttal titokzatosan.

A katt című munka egy többcsatornás videó részleteként kísérletet tesz az emberi tűrőképesség határainak megtapasztalására. Egy pszichológiailag extrém helyzet megteremtésével a kattanás előtti pillanatot nyújtja a végtelenbe.

weboldal: www.koronczi.hu

top  


Révész László László

1957-ben született Budapesten,
Budapesten él és dolgozik. Festészet és videó között Révész László László számára egyértelmű és természetes az átjárás. Legújabb, itt bemutatott videómunkájában parányi elmozdulások játszódnak le egy kirakatban „találtg, komponáltan, készen kapott állókép elemeiben.

A mozgás eszközéből aranypiedesztálon álló cipőből szoborrá átminősült, a valóságtól kirakati üveggel elválasztott tárgyak felületének részleteiben látjuk a kirakaton inneni világ változását. Videóval felvett állókép, csendéletben a mozgás.

Weboldal: www.revesz.eu

top  


Caspar Stracke

1967 Darmstadt / Németországban született.
New Yorkban és Berlinben él és dolgozik.

Munkája a kísérleti filmben és a performanszban gyökerezik. Videóiban és installációiban mesterséges időbeli is térbeli kapcsolatokat hoz létre különböző helyszínek és események között.

Doppel című videójában világhírű épületeket és több ezer kilométerrel odébb megépült másukat hozza vizuális és konceptuális kapcsolatba. Ezáltal felszínre törnek a strukturális hasonlóságok és a szociális és kulturális különbségek.

top  


Szacsva y Pál

1967 Marosvásárhelyen született.
Budapesten él és dolgozik.

Hétköznapi tárgyakra vetített diákról készült fotói és videói, melyekben gyakran minimális és „kézenfekvő” eszközökkel aknázza ki a médium sajátosságait, ellentétben állnak más, erősen teoretikus, konceptuális hátterű projektjeivel.

Alkotói módszerét ezúttal egy spontán helyzetben látja viszont a saját ablakából felvett árnyjáték formájában. A napfény, a tetőn dolgozó munkások és a művész kamerájának együttese hozza létre az egyszerűség szépségével dolgozó művet.

top  


Aggtelek (ES)
Olga Kisseleva (RU/FR)
Koronczi Endre
Révész László László
Caspar Stracke (US/DE)
Szacsva y Pál

A Folyamatok kiállítássorozatban (lásd Folyamatok I) művészvideókat mutatunk be, ahol a narratíva helyett inkább a vizuális folyamatra kerül a hangsúly. A képi változás hol látványosan, hol kevésbé szembetűnően megy végbe és az ismétlődés által ritmussá alakul. Képpé válik a falon. Itt a videó nem történeteket mesél el, hanem mozgó állapotokat mutat meg.

A Folyamatok II : Valós Kép című kiállításon bemutatott művek valós videófelvételeken alapulnak. A három magyar és három külföldi résztvevő munkáin "valós" képeket, helyzeteket lehet látni, amelyek a környezetükből kiemelve (Szacsva y Pál, Révész), a forgatás hatására (Kisseleva), egymás mellé állítva (Stracke), vagy mesterséges felépítésük révén (Aggtelek, Koronczi) saját életüket kezdik élni, műtárggyá válnak.

A Folyamatok II kiállítás kurátorai: Eike, Kozma Zsolt

A képzőművészeti mozgóképek tartalmi és formai különbségei egyúttal a bemutatás módját is meghatározzák. Éppen ezért nem mindegy, hogy videókat moziban látunk, egy installáció részeként, vagy mint képeket a térben.

Bizonyos mértékben megfelelnek ennek a felosztásnak a lehetséges tartalmi-formai struktúrák: a narratív, melyben jelentősége van a videó elejének és végének; a figuratív vagy absztrakt képek, melyek környezetükkel összefüggésben működnek, és a jelenségek megfigyelése, (figuratív vagy elvont formában) a médiumon, tehát az elektronikus téren belül.
(Eike: Softmanipulations)
a kiállítás támogatói:

PRK Partners / Bellák és Társai Ügyvédi Iroda NKA
DNN   Kerekes Zoltán    Visus Grafika
külön köszönet:

Berg Andrea
Catherine Jozsa
Kerekes Anna
Kerekes Zoltán
Örmény József
Kulcsár László
Grépály András