táv

táv
kiállítás
2011.04.08. -
2011.05.14.

megnyitó
2011.04.08.
péntek
19-22 óra

beszélgetés
2011.04.11.
hétfő
19 óra


 

FOLYAMATOK IV. Szocio-média

résztvevők:

Erhardt Miklós
Mécs Miklós
Sugár János
Szigeti G. Csongor
Szirtes János

A kiállításról

A „Folyamatok” kiállítás-sorozat keretében egycsatornás videóműveket mutatunk be, minden évben egy másik témakörben. A 2011-es alkalommal (a Videospace „Hibrid” évére tekintettel) egy kicsit nyitjuk a koncepciót, úgy, hogy más műfajnak is helyet adunk, de marad a képszerű, mozgó képet mutató felület, mint közös nevező.

Az idei alcím: "Szocio-média", azaz helyzetkép, -elemzés, reflexió a médiaművészetben. Olyan műveket kerestünk, amelyek a szociális környezetünkre, viszonyainkra reflektálnak. Tágan értelmeztük a témát, melybe így az állati viselkedés éppúgy belefér, mint a halottaknak szóló üzenetek.

Erhardt Miklós: Parallax, 2010, állókép a videóból

ERHARDT MIKLÓS Parallax című videójában városszéli kóbor kutyacsapat spontán szinkrontevékenységét láthatjuk, melyből, ha akarunk, az emberi társadalomra, sőt, a művészetre vonatkozó következtetéseket is levonhatunk. A helyzet lényegében talált: a művész figyelmet követel magának, majd további megerősítés hiányában elveszíti azt.

Szirtes János: Prágai tavasz, 2007, állókép a videóból

SZIRTES JÁNOS Prágai tavasz című videója ezzel szemben egy prágai performansz előre eltervezett dokumentációja. A művészeti akcióhoz, kiváló dramaturgként, az élet is hozzátette a magáét. A tér épületeihez kikötözött biciklin ülő művész mögött tüntető tömeg vonul fel: az “élen haladó” művészt a tömeg lassan körülveszi, majd, fontosabb céltól vezérelve, lehagyja.

Mécs Miklós: Altkleider, 2006-2011, állókép a videóból

Szintén egy akciósorozat dokumentációja MÉCS MIKLÓS Altkleider című munkája. A sorozat keretében a művész több nyugat-európai városban (Gentben, Grazban, Drezdában) egy kiszemelt ruhagyűjtő konténer előtt állva levetőzött, ruháit a konténerbe dobta, majd meztelenül távozott. A „szegényeknek adás” univerzális toposzán kívül a nemzeti, regionális identitás kérdése is felbukkan a műben, hiszen az egyik esetben az adományozott ruha nem más, mint egy középütt kivágott magyar zászló. A két, már ismert rész után nemrég készült el az új genti verzió, melynek ez az első bemutatása.

Sugár János: Honvágy, 2005, állókép a videóból

A hazához való viszony az egyik kulcsa SUGÁR JÁNOS Honvágy című művének is. A Mute sorozat elnökei után ebben a videóban a hétköznapi kisember kapja meg a sorstól a lehetőséget, hogy pár percig ünnepelt személyiségként tündököljön. A televíziós vetélkedő első perceinek összevágásából keletkezett mű pedig azzal szembesíti a nézőt, hogy igen, bizony, ezek az emberek a honfitársai, s ha a hazáját szereti, közösséget kell éreznie velük. Sugár Pilinszkyt, Pilinszky Simone Weilt idézi: „A hazát egedül részvéttel szabad és részvéttel lehet szeretni.”

Szigeti G. Csongor: Sírfeliratok, 2010, LED-display márványfólia alatt

Ebből a patetikus magasságból SZIGETI G. CSONGOR segít visszatérni a banális köznapiságba. A Sírfeliratokcímű LED-objektje örökkévalóságnak szóló pátosza megbicsaklik a fényújság percnek szóló reklám-jellegén. Napjainkban a temetői kultúra is átalakulóban van: a kővázák és koszorúk helyét már rég átvették a műanyag mécsesek és a művirágok; a siratóasszonyok helyett is jobbára CD-ről szól a zene. Egy vérbeli média-mű, amelyben a hordozónak legalább akkora a szerepe, mint a megjelenített tartalomnak.
Art Moments
A kiállítás részt vesz az ART MOMENTS projektben.
A www.artmoments.hu oldalon és a facebookon lehet szavazni.


A Videospace galéria támogatói

NKA  PRK Partners
Kerekes Zoltán    Visus Grafika

top  

Képek a kiállításról

Folyamatok IV. enteriőr
Folyamatok IV. enteriőr

Képek a megnyitóról

Folyamatok IV. megnyitó
Folyamatok IV. megnyitó
Folyamatok IV. megnyitó
Folyamatok IV. megnyitó
Folyamatok IV. megnyitó
Folyamatok IV. megnyitó
Folyamatok IV. megnyitó
Folyamatok IV. megnyitó
Folyamatok IV. megnyitó
Folyamatok IV. megnyitó
Folyamatok IV. megnyitó